BAGBET FANZIN

7.00
BAGBET FANZIN

Viacstranová neperiodická publikácia, ktorej prioritnou funkciou je komunikovať hodnoty značky BAGBET. Výhodou tejto formy je nielen možnosť komunikovať upcyklovaný odev v kontexte životného prostredia formou viacstranového editoriálu, ale aj jednotlivé spolupráce, či výrobný proces, čo predstavuje dôležitý element na ceste k transparentnosti odevnej značky. Komunikát zároveň poskytuje priestor na filozofické úvahy, ktoré predstavujú myšlienkové východiská pre jej odevnú alebo textilnú produkciu.